Ministerul Mediului obligă compania Kronospan Sebeş să refacă documentația pentru AIM (Autorizația Integrată de Mediu)

IMG_345

Astăzi 7 mai 2015, Ministerul Mediului a făcut public rezultatul analizării contestațiilor depuse atât de reprezentanţi ai societăţii civile (ONG PrimaNatura) cât şi de persoane fizice, la decizia APM Alba din 03.12.2014 de revizuire a autorizației integrate de mediu pentru SC Kronospan Sebeș SA.

Așadar, în urma analizei contestaţiilor primite, a documentaţiei care a stat la baza deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC KRONOŞPAN Sebeş SA, precum şi a informaţiilor suplimentare solicitate de către Comisie de la APM Alba, Comisia a decis că impactul asupra mediului şi sănătăţii umane al măririi capacităţii de producţie a fabricii KRONOŞPAN Sebeş SA trebuie reevaluat. Motivele principale care au stat la baza acestei decizii se referă la faptul că documentaţia depusă de SC KRONOŞPAN Sebeş SA pentru obţinerea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu trebuie completată.

Astfel, conform concluziilor Comisiei MMAP, emiterea Deciziei de revizuire nu a luat în considerare impactul cumulat asupra mediului în contextul măririi capacităţii de producţie propuse, inclusiv al creşterii capacităţii de producţie a plăcilor lemnoase de tip MDF şi PAL cu toate proiectele/activităţile de pe amplasament/platforma industrială, cu luarea în considerare a distanţelor faţă de aşezările umane şi a altor obiective de interes public.

Totodată, Comisia a dispus completarea documentaţiei, ca urmare a modificărilor majore suferite de legislaţia specifică în domeniu, pe durata desfășurării întregii proceduri de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

De asemenea, Comisia a decis completarea documentaţiei SC KRONOŞPAN Sebeş SA de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cu analiza şi evaluarea dispersiei emisiilor de poluanţi în aer, având în vedere sursele identificate în cadrul analizei impactului cumulat şi contribuţia fondului regional, cu luarea în considerare a efectelor altor activităţi ce se desfăşoară în zona luată în considerare (traficul în interiorul amplasamentului operatorului economic, traficul rutier pe DN1, activitatea SC HOLTZINDUSTRIE SA, activitatea viitoare a SC KRONOCHEM Sebeş SRL) cel puţin în ceea ce priveşte indicatorul formaldehidă şi pulberi. În plus, după ce SC KRONOŞPAN Sebeş SA va completa documentaţia conform solicitării, Comisia a dispus ca APM Alba să o supună analizei detaliate în cadrul procedurii cu reconsiderarea, după caz, a deciziei de revizuire a autorizaţiei şi a condiţiilor stipulate în proiectul de autorizaţie integrată de mediu, după caz. Analiza se va efectua în funcţie de informaţiile noi, apărute ca urmare a evaluării impactului cumulat al măririi de capacitate propuse cu toate proiectele şi activităţile de pe amplasamment şi platforma industrială, cu luarea în considerare a distanţelor faţă de aşezările umane şi a altor obiective de interes public.

sursa: http://mmediu.ro/articol/informare-de-presa-comisie-mmap-marirea-capacitatii-de-productie-a-formaldehidei-la-fabrica-kronospan-sebes-va-fi-reevaluata/621

Comments are closed.