Modificările aduse de noul Cod Silvic

padure_45800600

         Prevederile din proiectul de modificare şi completare a Codului Silvic nu asigură o securitate reală şi sustenabilă a fondului forestier şi ar putea avea efecte dezastruoase pe termen mediu şi lung asupra fondului forestier, a economiei şi a echilibrului ecologic, avertizează AmCham.

         AmCham România (Camera de Comerţ Americană în România) precizează că modificările propuse prin acest proiect nu sunt menite nici pe departe să rezolve problema dramatică a defrişărilor şi retrocedărilor ilegale, aşa cum au fost prezentate de Curtea de Conturi a României în anul 2013 în Raportul de audit privind ‘Situaţia patrimonială a fondului forestier din România, în perioada 1990 – 2012′.

         “În numele comunităţii de afaceri, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la anumite prevederi ale proiectului ce nu par a fi măsuri care să asigure o securitate reală şi sustenabilă a fondului forestier, ca de exemplu: excluderea perdelelor de protecţie şi a paşunilor împădurite cu consistenţă mai mare sau egală cu 0,4, din fondul forestier; permiterea construcţiilor la 50 m faţă de liziera pădurii; reducerea obligativităţii statului român de a împăduri o suprafaţă de 2 milioane hectare până în 2035, la o suprafaţă de 1 milion hectare până în 2030″, se menţionează în comunicatul AmCham România.

         Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România) a fost infiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane, dar care reuneşte în prezent 370 de companii americane, internaţionale şi locale.

         Noul Cod Silvic va permite, de asemenea, scoaterea definitivă din fondul forestier a suprafețelor împădurite pentru a face loc explorării și exploatării resurselor minerale. Dacă în vechiul cod acest lucru era posibil pentru petrol, cărbune sau ape minerale, acum același regim vor primi toate categoriile de resurse prevăzute de Legea Minelor.

         O analiză critică a proiectulului de lege adoptat de Senat o puteţi vedea în Green Transylvania şi Ecomagazin

Comments are closed.