Posibile noi proteste la Sebeș. Asociația PrimaNatura contestă atitudinea autorităților responsabile și cere din nou măsuri ferme împotriva poluării

ozon-PN

De mai bine de un an Asociația PrimaNatura împreună cu tinerii din Sebeș reuniți în Grupul de Iniţiativa Civică, derulează campania „Opriţi Poluarea în Sebeș”, marcată în prima jumătate a anului 2015 de numeroase marșuri de protest la care au participat mii de persoane. La începutul anului 2016 însă, autoritățile și instituțiile statului au găsit de cuviință să demonstreze din nou că nu doresc să se implice la modul serios în rezolvarea acestei situații tensionate, decât la nivel declarativ. Dovadă a acestui fapt o constituie și recenta actualizare emisă de APM Alba în ceea ce privește Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 67/2007 revizuită la data de 01.03.2010 și apoi revizuită din nou la data de 03.12.2014, pentru SC Kronospan Sebes SA. Ministerul Mediului a decis în urma contestațiilor primite în perioada protestelor că documentația depusă de beneficiar este incompletă, iar în ceea ce privește Agenția de Protecția Mediului Alba, Ministerul a decis că această agenție locală poate impune instalaţiilor condiţii mai restrictive de autorizare în conformitate cu legislaţia incidentă în vigoare în domeniul emisiilor industriale. La determinarea condiţiilor de autorizare, APM Alba, trebuie să ia în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei, localizarea geografică a acesteia şi condiţiile locale de mediu. Această decizie a Ministerului (cu nr. 3046/GLG/06.05.2015) a fost însă atacată în instanță de către SC Kronospan Sebeș SA, unde s-a cerut suspedarea, respectiv, anularea acesteia (dosarele cu nr. 5582/2/2015 respectiv 3443/2/2015 de la Curtea de Apel București). Curios este că această companie a și câștigat suspendarea deciziei ridicându-se astfel mari semne de întrebare legate de felul în care Ministerul Mediului și-a apărat (sau nu!) în instanță, propria decizie. În data de 24 iulie, la Alba Iulia, Ministrul Mediului de la acea vreme (Grațiela Gavrilescu) a motivat pierderea procesului prin faptul că juriștii instituției pe care o conduce s-au prezentat la proces ”nepregătiți”.

Foarte important de menționat este faptul că această actualizare a revizuirii din 2014 a AIM SB 67/2007, se referă doar la instalația veche de producere a formaldehidei a SC Kronospan Sebeș SA, și nu la SC Kronochem SRL care încearcă să primească autorizația de funcționare pentru instalația ”nouă” de 60.000 tone formaldehidă (instalație care este de fapt tot veche căci este una second-hand). Această procedură este aflată în desfășurare, iar în cadrul acesteia vor urma dezbateri publice organizate de beneficiar.

În condițiile în care în vara anului 2015, Sebeșul a fost singurul loc din țară unde s-au înregistrat, doar în două luni, peste 30 zile de depășiri ale pragului țintă la ozon troposferic, conform legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului, la nivelul APM Alba trebuia activat un plan de acțiune pe termen scurt în ceea ce privește reducerea urgentă a emisiilor de precursori ai ozonului. Acest lucru încă nu s-a întâmplat și există suspiciunea că un astfel de plan ar fi dăunat oarecum procedurii de autorizare de care urmează să beneficieze SC Kronospan Sebeș SA și SC Kronochem SRL. Mai mult, în rapoartele de mediu lunare realizate la nivelul județului Alba de către APM Alba, începând cu luna octombrie nu mai este monitorizat ozonul de la statia AB2, lucru care ridică mari semne de întrebare. Există însă un vast cadru legal în baza căruia APM Alba respectiv ANPM puteau acționa în perfectă legalitate: HG 1879/2006 de reducere progresivă a emisiilor, Directiva nr. 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008, Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, și mai ales Legea 86/2000 ce transpune Convenţia de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie în probleme de mediu.

Pe de altă parte, la nivelul Consiliului Județean Alba s-a constituit o Comisie Tehnică pentru elaborarea Planului de Menținere a Calității Aerului conform Legii 104/2011 și a metodologiei aferente publicată în Monitorul Oficial nr 280 din 27.04.2015. Astfel, Asociația PrimaNatura a transmis Consiliului Județean o serie de observații și cereri privind elaborarea acestui plan cu scopul inserării de reguli și norme mult mai stricte privind poluarea aerului.

Este deci nevoie de o altfel de atitudine a autorităților deoarece efectele poluării asupra sănătății umane pot fi devastatoare. Din această cauză printre studiile contestate încă de la începutul anului 2015 s-a numărat și Studiul de Impact asupra Stării de Sănătate a Populației. Acel studiu a fost refăcut ulterior de către Centrul Regional de Sănătate Cluj la cererea și pe banii aceleiași societăți comerciale care are nevoie de el în vederea diverselor proceduri de autorizare. Între timp Primăria Sebeș promitea un amplu studiu asupra stării de sănătate a populației în relație cu toți poluatorii din zonă și care ar fi putut fi un model de analiză profesională și independentă în ceea ce privește efectele poluării asupra sănătății umane. Din păcate s-a renunțat la acel studiu și s-a aflat că se va face doar o anchetă sociologică pe baza unor chestionare individuale privind percepția riscului pentru mediu și sănătate. Ancheta sociologică este într-adevăr una dintre cele mai complexe metode de cercetare socială, însă nu se ridică nicidecum la rangul unui amplu studiu de impact bazat pe o abordare și prelucrare științifică a datelor, aceasta preluând doar opinii, atitudini și aspirații ale celor chestionați, putând fi totodată și un mijloc de influențare a persoanelor chestionate.
Asociația PrimaNatura contestă vehement felul în care Primăria Sebeș împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică, prin centrul său regional din Cluj Napoca, au ales să evalueze starea de sănătate a populației, și mai ales felul în care vor măsura impactul poluării asupra sănătății umane. Motivele țin de următoarele aspecte:

  1. Procedura de aplicare a chestionarelor este total netransparentă, neexistând nicio prezentare și informare prealabilă și nicio colaborare cu publicul interesat reprezentat de cetățeni sau organizații neguvernamentale. De aceea există în rândul oamenilor o suspiciune generală legată atât de completarea și manipularea chestionarelor, cât și legată de interpretarea ulterioară a rezultatelor și eventuala prezentare a acestora într-un mod cosmetizat.
  2. Modul de alegere a eșantionului ridică mari semne de întrebare legate de faptul că acest chestionar se adresează exclusiv populației active de până-n 54 de ani, fiind excluși tinerii sub 20 de ani și persoanele peste 54 de ani. Oare aceștia și problemele lor de sănătate chiar nu contează în cadrul anchetei sociologice?
  3. Termenii greoi sau tabele complicate urmează a fi completate de persoane simple fără o pregătire științifică și deci lipsa unei instruiri în acest sens va duce la chestionare incomplete și rezultate inexacte.
  4. Co-autorul chestionarului este Centrul Regional de Sănătate Publică din Cluj-Napoca, același institut care a elaborat și studiul comandat și plătit de SC Kronospan Sebeș SA intitulat ”Studiul de impact asupra stării de sănătate a populației din Municipiul Sebeș”, existând astfel semne de întrebare legate de obiectivitatea autorilor și interesul acestora.
  5. Fiindcă este o acțiune finanțată din bani publici, Primăria împreună cu celelalte instituții implicate erau datoare să supună unei dezbateri publice felul în care se va realiza această evaluare și prin ce proceduri. În schimb, autoritățile locale și naționale au ales să mai bifeze o acțiune fără folos, fără relevanță și fără eficiență, și mai ales fără respect pentru cetățeni și pentru cheltuirea banilor publici.

Campania ”Opriți poluarea în Sebeș” continuă, iar problema calității aerului din zona Sebeș rămâne una majoră, urgentă și cu impact imens asupra multor aspecte ce țin de sănătate și mediu. Autoritățile locale, județene și naționale însă, par a ignora în continuare petiția a peste 6000 de cetățeni care au cerut acum un an măsuri ferme și eficiente împotriva poluării. De aceea considerăm că este oportun să cerem de urgență demisia tuturor celor care se fac responsabili de situația poluării de la Sebeș, ignorarea cetățenilor și uneori chiar rea-voință:

  • Directorului APM Alba și Președintelui ANPM pentru actualizarea Autorizației Integrate de Mediu a SC Kronospan Sebes SA în baza unei sentințe judecătorești care nu este definitivă, procesul având un nou termen în 1 martie 2016
  • Primarului Municipiului Sebeș pentru realizarea unei anchete sociologice irelevante pe banii cetățenilor, în locul unui studiu de impact care să analizeze științific efectele poluării din zona Sebeș.

Acest lucru îl vom cere inclusiv în stradă dacă este nevoie, prin noi marșuri de protest, organizate la Sebeș, la Alba Iulia și poate chiar la Ministerul Mediului. Asociația PrimaNatura luptă în continuare pentru oamenii afectați de poluare și împreună cu cetățenii din Sebeș dornici de implicare, va face tot ce este legal și posibil pentru a proteja mai bine mediul în care trăim cu toții.

6
5
1
2
3
4
12496201_1100995649935168_926495710881255003_o
12565598_1100995646601835_1285573500219879137_n

Comments are closed.